Đăng ký bản quyền

Đăng ký bản quyền

Đăng ký bản quyền tác giả được thực hiện theo thủ tục hành chính tại Cục bản quyền tác giả Việt Nam. Mặc dù thủ tục đăng ký bản quyền tác giả là không bắt buộc nhưng được khuyến khích thực hiện, đặc biệt Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả giúp cho tác giả không có nghĩa vụ chứng minh khi xảy ra tranh chấp bẳn quyền tác giả.

Xem thêm
Đăng ký kinh doanh

Đăng ký kinh doanh

Trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế, Việt Nam hiện gia nhập nhiều tổ chức kinh tế thế giới . Điều này tạo ra nhiều thuận lợi cũng như khó khăn trong quá trình phát triển kinh doanh của các thương nhân Việt Nam. Để khởi đầu cho quá trình hoạt động hiệu quả.

Xem thêm