Thẻ tạm trú cho người lao động, nhà đầu tư

Thẻ tạm trú cho người lao động, nhà đầu tư

Thẻ tạm trú cho người lao động, nhà đầu tư

Thẻ tạm trú là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp cho người nước ngoài thể hiện việc miễn thị thực trong thời hạn giá trị của thẻ tạm trú. Có giá trị là một loại visa dài hạn hay thẻ tạm trú còn gọi là thị thực đặc biệt, thời hạn ngắn nhất của thẻ tạm trú là 1 năm, thời hạn tối đa mỗi lần của người lao động là  2 năm, của nhà đầu tư là 05 năm.

Cơ quan cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài: Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố;

Hồ sơ người nước ngoài cần chuẩn bị cho việc cấp thẻ tạm trú Việt Nam

- Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp, tổ chức bảo lãnh cho người ngoài (Bao gồm bản sao đăng ký kinh doanh, bản sao giấy chứng nhận mẫu dấu, bản sao đăng ký mã số thuế, Bản đăng ký mẫu chứ ký và con dấu);

- Hộ chiếu của người nước ngoài phải còn thời hạn tối thiểu 06 tháng;

- Giấy phép lao động (Nhà đầu tư thì không cần cung cấp).

- Mẫu đơn đề nghị xin cấp câp thẻ tạm trú Việt Nam.

-  Ảnh 2cmx3cm (02 chiếc)

Những tài liệu khác theo yêu cầu cụ thể của Phòng quản lý xuất nhập cảnh (Như hợp đồng thuê nhà, danh sách người lao động nước ngoài ……)


Hãy liên hệ với văn phòng của Asimic tại Hà Nội và Hồ Chí Minh để chúng tôi tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.


Bài viết liên quan