Thẻ tạm trú

Thẻ tạm trú

Người nước ngoài tới làm việc ở Việt Nam phải đáp ứng 02 điều kiện là làm việc hơp pháp (có giấy phép lao động) và cư trú hợp pháp (có thẻ tạm trú , visa). Mục đích của chúng tôi là đáp ứng các dịch vụ cơ bản nhất cho người nước ngoài khi tới Việt Nam. Nên ngay từ khi triển khai dịch vụ giấy phép lao động Asimic đã tiến hành đồng thời dịch vụ thẻ tạm trú cho người nước ngoài. 

Ngoài ra thẻ tạm trú còn áp dụng với các nhóm đối tượng mở rộng khác nhằm mục đích kinh doanh, thăm thân. Bao gồm 03 nhóm sau:

- Người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động; 

- Chủ đầu tư 

Vợ (chồng), con dưới 18 tuổi của 02 nhóm đối tượng trên

- Người nước ngoài có quan hệ hôn nhân (vợ hoặc chồng) hoặc con (dưới 18 tuổi) với người Việt Nam .

Nếu Quý khách có mong muốn được tư vấn và làm các dịch vụ liên quan đến việc cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Văn phòng Asimic gần nhất tại Hà Nội và Hồ Chí Minh


Bài viết liên quan