Thẻ tạm trú kết hôn

Thẻ tạm trú kết hôn

Người nước ngoài được quyền xin cấp thẻ tạm trú 03 năm nếu có đăng ký kết hôn với người Việt Nam. Quy định này nhằm mục đích tạo điều kiện cho người nước ngoài về Việt Nam sinh sống, đoàn tụ với gia đình.

Xem thêm
Thẻ tạm trú cho người lao động, nhà đầu tư

Thẻ tạm trú cho người lao động, nhà đầu tư

Thẻ tạm trú là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp cho người nước ngoài thể hiện việc miễn thị thực trong thời hạn giá trị của thẻ tạm trú. Có giá trị là một loại visa dài hạn hay thẻ tạm trú còn gọi là thị thực đặc biệt, thời hạn ngắn nhất của thẻ tạm trú là 1 năm, thời hạn tối đa mỗi lần của người lao động là 2 năm, của nhà đầu tư là 05 năm.

Xem thêm