Miễn thị thực 05 năm cho Việt Kiều

Miễn thị thực 05 năm cho Việt Kiều

Miễn thị thực 05 năm cho Việt Kiều

Người có gốc Việt Nam thuộc diện xin giấy miễn thị thực nhập cảnh tối đa 05 năm. Có giấy miễn thị thực được miễn visa nhập cảnh trong thời gian có giá trị của giấy phép với mục đích thăm thân và giải quyết việc riêng; mỗi lần nhập cảnh Việt Nam được miễn 06 tháng không cần visa.

Thời hạn giấy miễn thị thực tối đa 05 băm nhưng không quá 06 tháng trước ngày hộ chiếu hết hạn.

Cơ quan cấp thẻ tạm trú cho Việt Kiều tại Việt Nam: Cục quản lý xuất nhập cảnh ở Việt Nam.

Hồ sơ như sau:

-  Hộ chiếu gốc

- 02 hình 4x6 nền trắng, không đeo kính

- Giấy tờ chứng minh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài:

    + Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam; hoặc

    + Bản sao hoặc bản trích lục Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam; hoặc

    + Giấy khai sinh; hoặc

    + Hộ chiếu Việt Nam đã hết giá trị sử dụng (người có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng không thuộc đối tượng cấp Giấy miễn thị thực); hoặc

    + Giấy chứng minh nhân dân (còn hoặc đã hết giá trị); hoặc + Sổ hộ khẩu; hoặc

    + Trích lục Bộ khai sanh cấp trước 1975; hoặc

    + Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp nếu trong đó có ghi người được cấp giấy tờ đó có quốc tịch gốc hoặc gốc Việt Nam.

Hãy liên hệ với văn phòng của Asimic tại Hà Nội và Hồ Chí Minh để chúng tôi tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.


Bài viết liên quan