Giấy phép lao động chuyên gia, quản lý

Giấy phép lao động chuyên gia, quản lý

Giấy phép lao động chuyên gia, quản lý

Giấy phép lao động là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp cho người lao động nước ngoài khi đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam. 

Giấy phép lao động chứng minh rằng người được cấp phép được pháp luật Việt Nam bảo vệ theo luật lao động của Việt Nam cũng như quyền lợi hợp pháp của họ được bảo vệ chính đáng. Mỗi lần cấp giấy phép lao động có thời hạn là 02 năm.

Có giấy phép lao động người nước ngoài đươc quyền xin loại thị thực, thẻ tạm trú dài hạn tối đa 02 năm mỗi lần theo thời hạn của giấy phép lao động đồng thời xin visa thăm thân cho vợ con theo thời hạn này.

NHư vậy giấy phép lao động là căn cứ quan trọng nhất về quyền làm việc và cư trú hợp pháp của người nước ngoài tại Việt Nam.

Hồ sơ giấy phép lao động như sau:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

-  Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định ( có thời hạn trong 12 tháng)

- Lý lịch tư pháp theo quy định.

-  Văn bản chứng minh là quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật và giáo viên ( Bằng đại học, giấy xác nhận kinh ngiệm làm việc,..)

-   02 ảnh mầu 4x6 phông nền trắng, không đeo kính.

-  Bản sao có chứng thực hộ chiếu (quyển nguyên).

-  Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài: 

+ Trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp: Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ .

+ Trường hợp làm việc cho người sử dụng lao động tại Tp Hồ Chí Minh: Hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận ký kết giữa 2 bên .

+ Trường hợp nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng: Hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa 2 bên và giấy xác nhận làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài ít nhất 2 năm.

+Trường hợp chào bán dịch vụ: văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Tp Hồ Chí Minh để đàm phán cung cấp dịch vụ.

+ Trường hợp làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Tp Hồ Chí Minh: Giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ hoặc tổ chức quốc tế được phép hoạt động tại Tp Hồ Chí Minh.

+ Trường hợp người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại: Văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người nước ngoài vào Tp Hồ Chí Minh để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó.

+ Trườn hợp nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật: Công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài.

Các giấy tờ theo quy định này là 01 bản chính hoặc 01 bản sao, nếu bằng tiếng nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 Hãy liên hệ với văn phòng của Asimic tại Hà Nội và Hồ Chí Minh để chúng tôi tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.


Bài viết liên quan