Giấy phép lao động

Giấy phép lao động

Với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế Việt Nam. Việc các chuyên gia, nhà quản lý nước ngoài tới làm việc tại Viêt Nam ngày càng gia tăng theo từng năm. Đáp ứng nhu cầu làm việc hợp pháp này, ngày từ khi thành lập công ty đã chú trọng dịch vụ làm giấy phép lao động. 

Mục tiêu của công ty là đảm bảo quyền và lợi ích làm việc hợp pháp của người lao động nước ngoài tại Việt Nam.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm  việc tư vấn tài liệu xin giấy phép lao động  trước khi người nước ngoài vào Việt Nam, cho đến khi xin được giấy phép lao động và gia hạn giấy phép lao động cho khách hàng.

Điều đó giúp khách hàng nắm được  quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian chuẩn bị tài liệu và thời gian cấp giấy phép lao động để yên tâm chủ động trong quản lý nhân sự.

Để được tư vấn và hướng dẫn thủ tục Quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi tại Văn phòng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 

Để hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép online xin vui lòng truy cập www.giaypheplaodong.com để theo dõi thông tin chi tiết.

Bài viết liên quan