Đăng ký kinh doanh

Đăng ký kinh doanh

Trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế, Việt Nam hiện gia nhập nhiều tổ chức kinh tế thế giới . Điều này tạo ra nhiều thuận lợi cũng như khó khăn trong quá trình phát triển kinh doanh của các thương nhân Việt Nam. Để khởi đầu cho quá trình hoạt động hiệu quả. Các Thương nhân cần cân nhắc cho mình mô hình doanh nghiệp, quy mô kinh doanh phù hợp. Dịch vụ của Asimic bao gồm:

1.Tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan thành lập công ty :

- Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức công ty;

- Tư vấn cách đặt tên Công ty;

- Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành công ty;

- Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh;

- Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;

- Tư vấn tỷ lệ và phương thức góp vốn;

- Tư vấn Các nội dung khác có liên quan.

2. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

- Hồ sơ thành lập công ty 

- Đại diện thực hiện các thủ tục:

+Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và đăng ký mã số thuế doanh nghiệp;

+ Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp cho khách hàng; 

+ Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đã bao gồm mã số thuế) tại sở kế hoạch và Đầu tư.

+ Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp.

+ Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu Công ty.

Hãy liên hệ với văn phòng của Asimic tại Hà Nội và Hồ Chí Minh để chúng tôi tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.


Bài viết liên quan