Đăng ký bản quyền

Đăng ký bản quyền

Đăng ký bản quyền tác giả được thực hiện theo thủ tục hành chính tại Cục bản quyền tác giả Việt Nam. Mặc dù thủ tục đăng ký bản quyền tác giả là không bắt buộc nhưng được khuyến khích thực hiện, đặc biệt Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả giúp cho tác giả không có nghĩa vụ chứng minh khi xảy ra tranh chấp bẳn quyền tác giả.

Các loại hình Đăng ký bản quyền tác giả

- Đăng ký bản quyền tác phẩm âm nhạc

- Đăng ký bản quyền phần mềm

- Đăng ký bản quyền logo

- Đăng ký bản quyền chương trình máy tính

- Đăng ký bản quyền website.

- Đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

Để đăng ký bản quyền tác giả, người nộp đơn (chủ sở hữu) cần chuẩn bị các thông tin, hồ sơ sau đây:

- Chứng minh thư nhân dân của tác giả (Bản Scan công chứng)

- Quyết định giao nhiệm vụ (nếu tác giả làm theo hợp đồng/thuê cho chủ sở hữu)

- Giấy cam đoan sáng tạo của tác giả

- Bản mẫu tác phẩm cần đăng ký bảo hộ

- Hợp đồng uỷ quyền (nếu có)

Hãy liên hệ với văn phòng của Asimic tại Hà Nội và Hồ Chí Minh để chúng tôi tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.


Bài viết liên quan