Đăng ký bản quyền

Đăng ký bản quyền

Đăng ký bản quyền tác giả được thực hiện theo thủ tục hành chính tại Cục bản quyền tác giả Việt Nam. Mặc dù thủ tục đăng ký bản quyền tác giả là không bắt buộc nhưng được khuyến khích thực hiện, đặc biệt Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả giúp cho tác giả không có nghĩa vụ chứng minh khi xảy ra tranh chấp bẳn quyền tác giả.

Xem thêm
Đăng ký kinh doanh

Đăng ký kinh doanh

Trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế, Việt Nam hiện gia nhập nhiều tổ chức kinh tế thế giới . Điều này tạo ra nhiều thuận lợi cũng như khó khăn trong quá trình phát triển kinh doanh của các thương nhân Việt Nam. Để khởi đầu cho quá trình hoạt động hiệu quả.

Xem thêm
Miễn thị thực 05 năm chồng (vợ), con nước ngoài

Miễn thị thực 05 năm chồng (vợ), con nước ngoài

Người nước ngoài là chồng (vợ), con của người Việt Nam thuộc diện xin giấy miễn thị thực. Có giấy miễn thị thực được miễn visa nhập cảnh trong thời gian có giá trị của giấy phép với mục đích thăm thân và giải quyết việc riêng; mỗi lần nhập cảnh Việt Nam được miễn 06 tháng không cần visa.

Xem thêm
Miễn thị thực 05 năm cho Việt Kiều

Miễn thị thực 05 năm cho Việt Kiều

Người có gốc Việt Nam thuộc diện xin giấy miễn thị thực nhập cảnh tối đa 05 năm. Có giấy miễn thị thực được miễn visa nhập cảnh trong thời gian có giá trị của giấy phép với mục đích thăm thân và giải quyết việc riêng; mỗi lần nhập cảnh Việt Nam được miễn 06 tháng không cần visa.

Xem thêm
Thẻ tạm trú kết hôn

Thẻ tạm trú kết hôn

Người nước ngoài được quyền xin cấp thẻ tạm trú 03 năm nếu có đăng ký kết hôn với người Việt Nam. Quy định này nhằm mục đích tạo điều kiện cho người nước ngoài về Việt Nam sinh sống, đoàn tụ với gia đình.

Xem thêm