Quy đinh mới về giao dịch đảm bảo

Quy đinh mới về giao dịch đảm bảo

Vào ngày 01/09/2017 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2017/NĐ-CP (“Nghị định 102”) thay thế cho Nghị định số 83/2010/NĐ-CP nhằm điều chỉnh một số nội dung và quy định phù hợp hơn với nội dung các luật, bộ luật được ban hành trong thời gian qua về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Xem thêm
Quốc tịch Mỹ được cấp visa du lịch 01 năm tại Việt Nam

Quốc tịch Mỹ được cấp visa du lịch 01 năm tại Việt Nam

Theo thoả thuận giữa hai chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ Chính phủ Mỹ cấp visa du lịch cho công dân Việt Nam loại 1 năm nhiều lần khi làm thủ tục xin visa du lịch vào Mỹ và Chính phủ Việt Nam cũng tương tự cấp visa thị thực du lịch cho công dân Mỹ loại 1 năm nhiều lần khi làm thủ tục xin cấp visa vào Việt Nam

Xem thêm