ĐIều kiện để được cấp giấy phép lao động

ĐIều kiện để được cấp giấy phép lao động

Điều kiện cấp giấy phép lao động như sau: 1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. 2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc. 3. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

Xem thêm