Hộ chiếu là gì? Có các loại hộ chiếu nào

Hộ chiếu là gì? Có các loại hộ chiếu nào

Hộ chiếu là gì? Có các loại hộ chiếu nào

Hộ chiếu quốc gia là tài sản của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hộ chiếu quốc gia được sử dụng thay thế giấy chứng minh nhân dân. Mẫu Hộ chiếu quốc gia, bao gồm:

- Mẫu Hộ chiếu ngoại giao;

- Mẫu Hộ chiếu công vụ;

- Mẫu Hộ chiếu phổ thông.

- Mẫu Hộ chiếu thuyền viên


Thường thì đa số chúng ta sử dụng hộ chiếu phổ thông, được cấp cho mọi đối tượng công dân. Hộ chiếu dùng để dán visa của nước ngoài. Hộ chiếu phổ thông có giá trị không quá 10 năm.

Điều kiện để sử dụng hộ chiếu để xuất cảnh là hộ chiếu đó phải còn trên 06 tháng.


Bài viết liên quan