ĐIều kiện để được cấp giấy phép lao động

ĐIều kiện để được cấp giấy phép lao động

ĐIều kiện để được cấp giấy phép lao động

Điều kiện cấp giấy phép lao động như sau:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

3. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

Chuyên gia là người lao động có văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài hoặc có vằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

Nhà quản lý, giám đốc điều hành là người lao động nước ngoài là nhà quản lý doanh nghiệp hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức.

Lao động kỹ thuật là người được đào tạo chuyên nghành kỹ thuật hoặc chuyên nghành khác ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên nghành được đào tạo.

4. Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

5. Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.


Bài viết liên quan