Kiến thức

Miễn thị thực là gì

Miễn thị thực là gì

Thị thực (hay thị thực xuất nhập cảnh, tiếng Anh: visa) là một bằng chứng hợp pháp xác nhận rằng một người nào đó được phép nhập cảnh hoặc xuất cảnh ở quốc gia cấp thị thực.

Xem thêm
Thẻ tạm trú là gì?

Thẻ tạm trú là gì?

Thẻ tạm trú là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp cho người nước ngoài thể hiện việc miễn thị thực trong thời hạn giá trị của thẻ tạm trú.

Xem thêm
Giấy phép lao động là gì?

Giấy phép lao động là gì?

Giấy phép lao động là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp cho người lao động nước ngoài khi đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam.

Xem thêm
Visa là gì? Các loại ký hiệu visa

Visa là gì? Các loại ký hiệu visa

Thị thực (hay thị thực xuất nhập cảnh, tiếng Anh: visa) là một bằng chứng hợp pháp xác nhận rằng một người nào đó được phép nhập cảnh hoặc xuất cảnh ở quốc gia cấp thị thực.

Xem thêm
ĐIều kiện để được cấp giấy phép lao động

ĐIều kiện để được cấp giấy phép lao động

Điều kiện cấp giấy phép lao động như sau: 1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. 2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc. 3. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

Xem thêm