Giới thiệu

Asimic là công ty Luật được thành lập bởi các luật sư nhiều kinh nghiệm tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh: Luật sư Đặng Văn Hoàng, Luật sư Nguyễn Minh Tiến và Luật sư Đỗ Đức Khánh.

Mục tiêu của Asimic là cung cấp các dịch vụ tư vấn tốt nhất đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi luôn mong muốn được đồng hành, chia sẻ hợp tác cùng thành công với khách hàng và các đồng nghiệp trên cả nước.


KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU CỦA ASIMIC